Click on any image in images menu.
Menu
18 czerwca 2017

3 MAJ !

W piątek, 28 kwietnia 2017 r,. odbył się w naszej szkole apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.  Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie  przygotowali część artystyczną . Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano także historię konstytucji. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej. Wszystkim obecnym na apelu uświadomiono, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia. Po zakończeniu apelu zabrała głos dyrektor Anna Jankowska , która w krótkim przemówieniu przybliżyła uczniom sens obchodów tego święta. Było to ważne i wyjątkowe wydarzenie dla naszej szkoły.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.